W roku szkolnym 2018/2019 klasy medyczne Gdańskiego Liceum Autonomicznego biorą udział w projekcie Młodzieżowe Spotkania z Medycyną. Młodzieżowe Spotkania z Medycyną to inicjatywa popularnonaukowa pracowników Zakładu Prewencji i Dydaktyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Celem projektu jest pokazanie młodym kandydatom do zawodu lekarskiego medycyny prawdziwej, oderwanej od medialnych stereotypów. Oryginalna jest sama forma wykładów, która zakłada swoisty dwugłos – doświadczonego praktyka (kadra naukowa GUMed lub przedstawiciel Izby Lekarskiej w Gdańsku) i pełnego pasji ucznia-amatora.

Katarzyna Kozłów (02.09.2017)