Od roku szkolnego 2020/21 uczniowie GLA uczestniczą w projekcie „Pomorska Akademia Kompetencji Społecznych”
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu. Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Głównym celem projektu jest rozwinięcie kompetencji społecznych młodzieży,ważnych z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy. Projekt oferuje uczniom udział w kompleksowej ścieżce wsparcia obejmującej m.in. warsztaty z zakresu kompetencji komunikacyjnych i aktywności obywatelskiej, obywatelską zieloną szkołę, warsztaty szkoleniowe z autoprezentacji, realizację grupowych projektów w ramach organizacji pozarządowych lub młodzieżowych, warsztaty z wystąpień publicznych, przygotowanie i realizację własnych projektów oraz ich prezentację podczas konferencji podsumowującej.

Krystyna Bembennek (25.06.2021)