Gdańskie Liceum Autonomiczne realizuje projekt "Podróże po krainie matematyki" finansowany przez mFundację.
https://www.mbank.pl/informacje-dla-klienta/grupa-mbanku/post,9245,w-grudniu-mfundacja-przyznala-blisko-80-tys-zl-na-projekty-matematyczne.html
W projekcie „Podróże po krainie matematyki” chcielibyśmy zaznajomić uczniów klas licealnych z elementami matematyki wyższej, które wykraczają poza szkolny program nauczania. Chcemy, aby uczniowie poznali pewne bardziej zaawansowane zagadnienia matematyczne nie tylko w postaci ciekawostek, o których w detalach dowiedzą się dopiero w toku edukacji policealnej. Celem jest również, żeby poznali i umieli stosować konkretne twierdzenia oraz nabyli pewne umiejętności rachunkowe. Planowane „Podróże” w pierwszym etapie projektu:
1. Liczby zespolone – algebra liczb zespolonych, postać trygonometryczna i wykładnicza; podstawowe twierdzenie algebry.
2. Teoria mnogości – moc, przeliczalność i nieprzeliczalność zbiorów; twierdzenie Cantora.
3. Algebra – zastosowania teorii macierzy; transformacje liniowe, algebra abstrakcyjna.

Krzysztof Rosołek (07.01.2021)