Program edukacyjny "Zaproś naukowca do szkoły" stanowi serię wykładów, przeznaczonych dla szkół ponadgimnazjalnych, poświęconych najciekawszym zagadnieniom z dziedziny biologii molekularnej, genetyki, biochemii, mikrobiologii, fizjologii oraz ekologii i ochrony środowiska. Program ma na celu promowanie wiedzy biologicznej. Naukowcy  Uniwersytetu Gdańskiego podczas wizyty w szkole lub wykładów na uczelni zapoznają uczniów z następującymi tematami              
•    jak wykreślić rodowód genetyczny,
•    na czym polega terapia bakteriofagowa,
•    jak chronić środowisko przy pomocy  biofiltru bakteryjnego,
•    co jedli gdańszczanie w XIII w.,
•    w jaką broń chemiczną wyposażone są rośliny,
•    czy możliwa jest przyszłość bez mężczyzn,
•    jak wygląda życie intymne roślin.             

Katarzyna Kozłów (03.09.2017)