Z przyjemnością informujemy, że 8 kwietnia 2014 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Gdańskim Uniwersytetem Medycznym a Gdańskim Liceum Autonomicznym, na mocy którego uczniowie profili medycznych GLA będą mieli możliwość uczestnictwa w wybranych zajęciach oraz wykładach prowadzonych przez pracowników tej uczelni.

Monika Biblis (24.04.2014)