Z przyjemnością informujemy, że dnia 28 listopada 2013 roku została podpisana umowa współpracy pomiędzy Wydziałem Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku a Gdańskim Liceum Autonomicznym, na mocy której profile matematyczno-architektoniczne GLA zostały objęte patronatem honorowym Rektora tej uczelni.

Na mocy tej umowy uczniowie profili matematyczno-architektonicznych GLA będą mieli możliwość uczestnictwa w wybranych zajęciach oraz wykładach prowadzonych na Wydziale Malarstwa ASP.

Ewa Klinginberg-Krysiak (29.11.2013)