Z przyjemnością informujemy, że 7 stycznia 2014 roku została podpisana umowa współpracy pomiędzy Wydziałem Historii Uniwersytetu Gdańskiego a Gdańskim Liceum Autonomicznym, na mocy której profile humanistyczne GLA zostały objęte patronatem honorowym Rektora tej uczelni.

Na mocy tej umowy uczniowie GLA będą mieli możliwość uczestnictwa w wybranych zajęciach oraz wykładach prowadzonych na Wydziale Historii UG.

Ewa Klinginberg-Krysiak (11.01.2014)