Z przyjemnością informujemy, że 3 grudnia 2013 roku została podpisana umowa współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego a Gdańskim Liceum Autonomicznym, na mocy której profile humanistyczne GLA zostały objęte patronatem honorowym Rektora tej uczelni.

Na mocy tej umowy uczniowie GLA będą mieli możliwość uczestnictwa w wybranych zajęciach oraz wykładach prowadzonych na Wydziale Prawa UG.

Ewa Klinginberg-Krysiak (10.12.2013)