Z przyjemnością informujemy, że 3 marca 2014 roku została podpisana umowa współpracy pomiędzy Instytutem Filologii Polskiej  Uniwersytetu Gdańskiego a Gdańskim Liceum Autonomicznym, na mocy której profile humanistyczne GLA zostały objęte patronatem honorowym Dziekana Wydziału Filologicznego UG.

Na mocy tej umowy uczniowie GLA będą mieli możliwość uczestnictwa w wybranych zajęciach oraz wykładach prowadzonych w Instytucie.

Monika Biblis (31.03.2014)