Z przyjemnością informujemy, że dnia 13 lutego 2012 roku została podpisana umowa współpracy pomiędzy Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej a Gdańskim Liceum Autonomicznym, na mocy której profile psychologiczne GLA zostaną objęte patronatem honorowym SWPS. Profil psychologiczny zostanie otwarty w nowym roku szkolnym 2012/2013.
Bardzo się cieszymy, że nasi uczniowie będą mogli brać udział w wykładach i warsztatach organizowanych przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej.
Dodatkowo pracownicy SWPS będą wspierali GLA w tworzeniu i ulepszaniu oferty edukacyjnej szkoły.

Ewa Klinginberg-Krysiak (15.02.2012)