Z przyjemnością informujemy, że dnia 21 grudnia 2011 roku została podpisana umowa współpracy pomiędzy Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej a Gdańskim Liceum Autonomicznym, na mocy której profile matematyczno-architektoniczne GLA zostały objęte patronatem honorowym Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

Bardzo się cieszymy, że nasi uczniowie będą mogli brać udział w wykładach i warsztatach organizowanych przez PG. Dodatkowo pracownicy Wydziału Architektury PG będą wspierali GLA w tworzeniu i ulepszaniu oferty edukacyjnej szkoły.

Ewa Klinginberg-Krysiak (22.12.2011)