Monika Biblis

Dyrektor Gdańskiego Liceum Autonomicznego
nauczyciel języka angielskiego

 

Karolina Wej

Wicedyrektor Gdańskiego Liceum Autonomicznego
nauczyciel matematyki                                              

Aleksandra Michalska

sekretarz szkoły

     

 

Wojciech Babiański

nauczyciel matematyki

 

Ewa Borchert

nauczyciel geografii
nauczyciel WOS-u

Bogusław Dręczewski

nauczyciel chemii

 

Piotr Dudulewicz

nauczyciel wychowania fizycznego

Dorota Dunst-Drywa

nauczyciel języka hiszpańskiego

 

Dorota Gąsiorowska

nauczyciel języka niemieckiego

Dariusz Grzenkowski

nauczyciel języka polskiego

 

Iwona Izbrandt-Olejniczak

nauczyciel języka hiszpańskiego

Aneta Jurewicz

nauczyciel języka angielskiego

 

Grzegorz Kotłowski

nauczyciel języka greckiego
nauczyciel języka łacińskiego

Marta Kras

nauczyciel biologii

   

Zofia Krasnopolska-Wesner

historia sztuki, rysunek

 

Jolanta Krygier

nauczyciel matematyki

 

Bartłomiej Kulas

nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i ekonomii

Piotr Lichnerowicz

nauczyciel języka niemieckiego

 

Artur Ludwikowski

nauczyciel fizyki

Dorota Maliborska

nauczyciel języka angielskiego

 

Michał Mosakowski

nauczyciel EDB

Anita Myszk

nauczyciel języka angielskiego

 

Anna Osieczko

nauczyciel biologii

Rita Pluta

nauczyciel informatyki

 

Dorota Ponczek

nauczyciel matematyki

 

Katarzyna Raźniewska

nauczyciel języka hiszpańskiego

 

Beata Rogozińska

nauczyciel języka polskiego
nauczyciel wiedzy o kulturze


 

Krzysztof Rosołek

nauczyciel matematyki

 

Łukasz Rybiński

nauczyciel wychowania fizycznego

Małgorzata Sasinowska-Walczak

nauczyciel języka angielskiego

 

Edyta Smolińska

nauczyciel języka niemieckiego

Robert Stopikowski

nauczyciel religii

 

Katarzyna Surdyka

nauczyciel języka angielskiego

Ewa Szmytkiewicz

nauczyciel matematyki

 

Anna Szpadzińska-Koss

nauczyciel historii sztuki
nauczyciel rysunku

Ewa Szymańska

nauczyciel matematyki

 

Agnieszka Szyk

nauczyciel języka polskiego

 

 Aleksander Tarnopolski

nauczyciel wychowania fizycznego

 

Cezary Tulin

nauczyciel historii


 

 Andrzej Walczak

nauczyciel języka angielskiego

 

Iwona Walendziak

nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

Rafał Wierzbicki

nauczyciel historii

 

Michał Woźniak

nauczyciel języka polskiego