Monika Biblis

Dyrektor Gdańskiego Liceum Autonomicznego
nauczyciel języka angielskiego

 

Karolina Wej

Wicedyrektor Gdańskiego Liceum Autonomicznego
nauczyciel matematyki

Ewa Sienkiewicz

sekretarz szkoły

     

 

Paweł Andrzejczuk

nauczyciel informatyki

 

Wojciech Babiański

nauczyciel matematyki

Ewa Borchert

nauczyciel geografii
nauczyciel WOS-u

 

Szymon Dąbrowski

nauczyciel religii

Bogusław Dręczewski

nauczyciel chemii

 

Dorota Dunst-Drywa

nauczyciel języka hiszpańskiego

Dorota Gąsiorowska

nauczyciel języka niemieckiego

 

Dariusz Grzenkowski

nauczyciel języka polskiego

Iwona Izbrandt-Olejniczak

nauczyciel języka hiszpańskiego

 

Aneta Jurewicz

nauczyciel języka angielskiego

Grzegorz Kotłowski

nauczyciel języka greckiego
nauczyciel języka łacińskiego

 

Katarzyna Kozłów

nauczyciel biologii

Irmina Kulik

nauczyciel chemii

 

Jolanta Krygier

nauczyciel matematyki

Bartłomiej Kulas

nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i ekonomii

 

Piotr Lichnerowicz

nauczyciel języka niemieckiego

Artur Ludwikowski

nauczyciel fizyki

 

Dorota Maliborska

nauczyciel języka angielskiego

Aleksandra Meissner

nauczyciel języka hiszpańskiego

 

Michał Mosakowski

nauczyciel wychowania fizycznego

Michał Olbryś

nauczyciel wychowania fizycznego

 

Rita Pluta

nauczyciel informatyki

Dorota Ponczek

nauczyciel matematyki

 

Magdalena Pobudkowska

nauczyciel języka angielskiego

Katarzyna Raźniewska

nauczyciel języka angielskiego
nauczyciel języka hiszpańskiego

 

Beata Rogozińska

nauczyciel języka polskiego
nauczyciel wiedzy o kulturze

Małgorzata Sasinowska-Walczak

nauczyciel języka angielskiego

 

Edyta Smolińska

nauczyciel języka niemieckiego

Joanna Starościńska

nauczyciel matematyki

 

Ewa Szmytkiewicz

nauczyciel matematyki

Anna Szpadzińska-Koss

nauczyciel historii sztuki
nauczyciel rysunku

 

Ewa Szymańska

nauczyciel matematyki

Agnieszka Szyk

nauczyciel języka polskiego

 

Cezary Tulin

nauczyciel historii

Katarzyna Urbanowicz

nauczyciel aksonometrii

 

Andrzej Walczak

nauczyciel języka angielskiego

Iwona Walendziak

nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

 

Rafał Wierzbicki

nauczyciel historii