W roku szkolnym 2022/2023 rodzice zainteresowani indywidualnymi konsultacjami z nauczycielami przedmiotów oraz dyrekcją szkoły proszeni są o umawianie się na spotkania drogą mailową (korzystając ze służbowych adresów nauczycieli) lub telefonicznie przez sekretariat.
Ze względów bezpieczeństwa zalecamy kontakty zdalne przy użyciu wybranych komunikatorów.