Gdańskie Liceum Autonomiczne realizuje w ramach dodatkowej oferty edukacyjnej  zajęcia z tutoringu naukowego i rozwojowego. Są to indywidualne spotkania z nauczycielem (tutorem), który na bazie narzędzi CW (Collegium Wratislaviense), pomaga uczniowi w wyznaczeniu i realizacji najważniejszych dla siebie celów edukacyjnych lub też rozwojowych. Zajęcia w pierwszej kolejności są kierowane do najmłodszych uczniów naszej szkoły (klas pierwszych), by w rozpoczynającej się przygodzie z nauką w liceum umiejętnie połączyć ambitne cele szkole z bezpieczeństwem emocjonalnym. Propozycja kierowana jest do młodzieży poszukującej własnej, niezależnej drogi rozwoju, dla której obowiązkowy plan zajęć wydaje się być niewystarczający.

Czym są spotkania tutorskie?

To zindywidualizowana praca nauczyciela i ucznia, której celem jest wzajemny rozwój obu stron procesu edukacyjnego.

To rozumienie nauczania jako formy dialogicznego uczestnictwa w procesie samodoskonalenia, samokształcenia i samorealizacji.

To wspieranie, motywowanie oraz odnajdowanie mocnych stron na drodze do samorozwoju.  

Istnieją dwa rodzaje pracy tutorskiej:

Pierwszym jest tutoring naukowy (edukacyjny), którego najważniejszym celem jest wzajemne podnoszenie jakości oraz świadomości wiedzy ucznia i nauczyciela. Polega na dzieleniu się pasją naukowych odkryć, które mają potencjał wywoływania trwałych zmiany. W tym zakresie działania dotyczą zarówno pracy intelektualnej i naukowej, ale również metodyki i metodologii postępowania w pracy badawczej.

Drugim filarem jest tutoring rozwojowy, rozumiany jako udzielanie szerokiego wsparcia na drodze do autonomii oraz niezależności ucznia. To również motywowanie do działania, praca nad wolnością i odpowiedzialnością, ale przede wszystkim nabywanie kompetencji i umiejętności w realizowaniu oraz finalizowaniu własnych celów i zamierzeń. Efektem tego oddziałania ma być zbudowanie przekonania i wiary w samego siebie oraz odkrywanie mocnych stron w sferze intelektualnej, emocjonalnej oraz społecznej.

Forma pracy tutorskiej

Zajęcia prowadzone dla osób, które dobrowolnie wybierają tego rodzaju współpracę, jednak w momencie wyboru stają się obowiązkowe dla obu stron. Cykl zajęć przewiduje 8-12 cotygodniowych spotkań, do momentu realizacji postawionego celu. W wyjątkowych sytuacjach obie strony mogą wcześniej zakończyć współpracę, gdy cel został osiągnięty lub, gdy praca nie przynosi zamierzonych/zaplanowanych efektów.

Zajęcia tutorskie

Propozycja kierowana jest do młodzieży poszukującej własnej, niezależnej drogi rozwoju, dla której obowiązkowy plan zajęć jest niewystarczający. Zakwalifikowani uczniowie do uczestniczą w spotkaniu organizacyjnym, na którym ustalany jest cel i plan pracy oraz sporządzony kontrakt tutorski. Spotkania odbywają się raz w tygodniu (1h lekcyjna) o wyznaczonej godzinie i trwać mogą max. 10 tygodni. Na zakończenie pracy spisany zostaje protokół z realizacji planu oraz osiągnięcia celu. Proces tutorski będzie realizowany przez cały rok szkoły 2019/2020.

Tutorzy

Na chwilę obecną w GLA jest dwóch licencjonowanych tutorów. Pierwszym z nich jest p. Szymon Dąbrowski, koordynator tutorigu w GLA, który zajmuje się tutoringiem naukowym i rozwojowym przede wszystkim w sferze nauk humanistycznych oraz społecznych. Drugą osobą jest p. Dorota Ponczek, nauczyciel z bogatym doświadczeniem i wieloletnimi sukcesami w naukach ścisłych.

Krystyna Bembennek - Tutor GLA

Krystyna Bembennek - jestem nauczycielką szkolną i akademicką (Uniwersytet Gdański). Realizuję projekty badawcze (np. z zakresu filozofii współczesnej i dydaktyki filozofii) oraz edukacyjno-popularyzatorskie (przygotowanie do Olimpiady Filozoficznej, Uniwersytet Trzeciego Wieku). Zajmuję się też doradztwem filozoficznym. W ramach tutoringu naukowego pomagam w planowaniu i osiąganiu celów naukowych, w tutoringu rozwojowym skupiam się na tym, co najważniejsze dla uczennicy/ucznia w perspektywie ogólnożyciowej. Do udziału w tutoringu zapraszam osoby, które chcą pogłębić zainteresowania związane z filozofią, psychologią, socjologią, literaturą czy sztuką oraz osoby, którym zależy na indywidualnej ścieżce rozwoju, określeniu planów na przyszłość oraz rozpoznaniu i wzmacnianiu swoich mocnych stron. 

 


Dorota Ponczek – Tutor GLA

Napiszę krótko, bo prawie wszyscy mnie znająJ Bardzo chętnie dzielę się doświadczeniami z innymi i nie boję się nowych wyzwań. Jestem osobą otwartą, w pracy pomaga mi umiejętność szybkiej i racjonalnej oceny sytuacji. Tym też mogę podzielić się z Tobą. Zapraszam.

 

 

Zapraszamy do współpracy!