NAZWA KÓŁKA NAZWISKO NAUCZYCIELA OPIS
Chemia Olimpijska Bogusław Dręczewski Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Chemicznej.
Chemia Maturalna Bogusław Dręczewski Dodatkowe zajęcia (w szczególności dla klas III, profil medyczny) przygotowujące do matury z chemii na poziomie rozszerzonym. W czasie zajęć będą rozwiązywane różnego typu arkusze maturalne na poziomie rozszerzonym i wyjaśnianie trudniejszych zagadnień z chemii.
Laboratorium Olimpijskie Bogusław Dręczewski Laboratorium na którym będą wykonywane doświadczenia z Olimpiad Chemicznych aby przygotować uczniów do II etapu Olimpiady.
Marta Kras  Biologia Olimpijska Zajęcia przygotowujące do udziału w olimpiadzie biologicznej.
Marta Kras  Laboratorium Olimpijskie Praktyczne doświadczenia, które będą przygotowywać uczniów do trzeciego etapu olimpiady polegającym na wykonywaniu doświadczeń.
Biologia maturalna Katarzyna Kozłow Dodatkowe zajęcia (w szczególności dla klas III, profil medyczny) przygotowujące do matury z biologii na poziomie rozszerzonym. W czasie zajęć będą rozwiązywane różnego typu arkusze maturalne na poziomie rozszerzonym i wyjaśnianie trudniejszych zagadnień z biologii.
Autonomiczny Klub Medyczny Katarzyna Kozłow Koło dyskusyjne poruszające zagadnienia z dziedziny biologii i nie tylko.
Buntownicy i outsiderzy literatury Agnieszka Szyk Zajęcia dyskusyjne dotyczące literatury polskiej i światowej.
 Fizyka Olimpijska  Artur Ludwikowski  Przygotowania do Olimpiady Fizycznej.
 Klub dyskusyjny  Andrzej Walczak  Dyskusje na bieżące, ważne tematy: społeczeństwo, polityka, książki, film.
 Zatrzymane w kadrze  Beata Rogozińska  Zajęcia poświęcone analizie i interpretacji dzieła filmowego, warsztaty recenzenckie, próby stworzenia własnego filmu.
 GLAgra  Dorota Ponczek  Gry planszowe i nie tylko.
 Obliczenia w geografii  Ewa Borchert  Zajęcia przeznaczone dla uczniów przygotowujących się do matury z geografii. W czasie zajęć będziemy rozwiązywać zadania z poprzednich edycji matur. Szczególnie dużo uwagi poświęcimy zadaniom obliczeniowym.
 Siatkówka rekreacyjna  Michał Olbryś  Zajęcia rekreacyjne z piłki siatkowej zarówno dla dziewcząt jak i chłopców. Doskonalenie umiejętności gry.
 Anna Szpadzińska-Koss  Rysunek  Pracownia ,,Hades’’ to miejsce, w którym uczniowie Gdańskiego Liceum Autonomicznego rozwijają swoje artystyczne talenty. Nasi uczniowie mogą w przyjaznej atmosferze i w bardzo dobrych warunkach studiować martwą naturę w różnych konfiguracja oraz regularnie odbywać studia rysunkowe z modela. Pomieszczenie jest duże, przestronne z bardzo dobrym światłem. Pracownia jest profesjonalnie wyposażona, posiada również zaplecze, w którym uczniowie mogą pozostawić swoje materiały do pracy twórczej. Adepci sztuki przygotowują się na wybrane przez siebie kierunki artystyczne, m.in. architekturę, grafikę, malarstwo, rzeźbę, konserwację zabytków. Grupa uczniów pracuje pod kierunkiem artysty malarza i pedagoga Anny Szpadzińskiej – Koss.