Gdańska Fundacja Oświatowa otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".

W ramach dotacji Gdańskie Liceum Autonomiczne otrzymało 6000 zł.